Εθνοσυνελεύσεις

 
Οι Εθνοσυνελεύσεις των χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης ήταν σώματα πληρεξουσίων, που ψήφισαν τα πρώτα συντάγματα και ρύθμισαν την πολιτειακή οργάνωση της επαναστατημένης χώρας.