Δικαιώματα χρήσης

Δικαιώματα χρήσης
Αναφορά Δημιουργού – Μη εμπορική χρήση – Όχι παράγωγα έργα

Βιβλιογραφικές αναφορές
Εάν αξιοποιήσετε κάποιο από τα κείμενα που υπάρχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα «Αντιπρόσωποι Εθνοσυνελεύσεων & Βουλευτικό», σας προτείνουμε να παραπέμψετε με τον ακόλουθο τρόπο: Συγγραφέας, τίτλος κειμένου, ονομασία πλατφόρμας, φορείς έκδοσης, τόπος και χρόνος, ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου (URL), ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (μέρα/μήνας/έτος).

Για παράδειγμα:
Μαρία Αρβανίτη, «Ψύλλας Γεώργιος», Αντιπρόσωποι Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2019, http://representatives1821.gr, (ημερομηνία πρόσβασης 6/12/2019)

Βαγγέλης Σαράφης, «Βουλευτικό», Αντιπρόσωποι Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2019, http://representatives1821.gr, (ημερομηνία πρόσβασης 6/12/2019)