Νομοθετική Εξουσία

 
Η νομοθετική εξουσία καθιερώθηκε ως διακριτή από την εκτελεστική και τη δικαστική ήδη με το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος και ενισχύθηκε περαιτέρω στα συντάγματα που ακολούθησαν. Ασκούνταν από εκλεγμένους αντιπροσώπους του έθνους που απάρτιζαν το Βουλευτικό σώμα.