Μοναρχίδης Αναγνώστης

Μπαρμπαρήγος Αντώνιος
12th January 2019
Μιλιάνης Νικόλαος
26th January 2019
Λιθογραφία Αναγνώστη Μοναρχίδη

Μοναρχίδης Αναγνώστης

Γέννηση: Ψαρά 1785Θάνατος: Αθήνα 1868
Ο Αναγνώστης Μοναρχίδης, πρόκριτος και έμπορος από τα Ψαρά, γεννήθηκε το 1785. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στις 7 Ιουλίου 1818 στην Κωνσταντινούπολη. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση ως πληρεξούσιος της νήσου στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821), από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για την κατάρτιση του συντάγματος. Στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης στο Α΄ Βουλευτικό (1822), το οποίο στις 22 Φεβρουαρίου 1822 τον διόρισε προσωρινό έπαρχο της Κορίνθου, και αργότερα, στις 26 Μαρτίου του ίδιου έτους, τον διόρισε επίτροπο του Σώματος για τα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών και Πολέμου. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Βουλευτικού, τον Ιούνιο του 1822, έλαβε μέρος στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής και συγκαταλέγεται στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου 1822 τη Δεύτερη Πράξη της με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ψαρών στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), στην οποία εξελέγη στην επιτροπή για την αναθεώρηση του Οργανικού Νόμου της Επιδαύρου. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1826), από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για τη σύνταξη του Πολιτεύματος, ενώ στις 12 Απριλίου του ίδιου έτους εξελέγη μέλος της Διοικητικής Επιτροπής. Ο Μοναρχίδης συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ψαρών και στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829) και ακολούθως έλαβε μέρος και στην Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832), από την οποία ορίστηκε στην επιτροπή για την κατάρτιση του συντάγματος. Κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας έλαβε διάφορα δημόσια αξιώματα (νομάρχης, Σύμβουλος της Επικρατείας), ενώ μετείχε και στην Α΄ Εθνική Συνέλευση (1843). Τον Ιούνιο του 1844 διορίστηκε μέλος της Γερουσίας από τον Όθωνα, εξελέγη για δύο συνεχόμενες περιόδους αντιπρόεδρός της (1849-1853) και από τις 23 Νοεμβρίου 1853 διορίστηκε πρόεδρός της, θέση στην οποία παρέμεινε έως και τον Αύγουστο του 1861. Απεβίωσε στην Αθήνα τον Μάιο του 1868.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 53, 55, 60, 92, 201-203, 339, 355
ΑΕΠ τ. 3, 19-20, 56, 69, 76, 84, 155, 160, 181
ΑΕΠ τ. 4, 76, 571-572
ΑΕΠ τ. 5, 341, 364, 373
Αιών, 1868 φ. 2345
Μέξας, 1937, 10
ΠΕΣ, 2-3, 53-55
ΠΣΓ, Περίοδος Β΄- Σύνοδος Γ΄, 3
ΠΣΓ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Γ΄, 4
ΠΣΓ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄, 3
ΠΣΓ, Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄, 3
Σφυρόερας, 1974, 40
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 3, 156
Μακρυδημήτρης, 2009, 179-180
Πανδώρα, 1868
Σπανός, 1958, 208