Γρηγοριάδης Αθανάσιος

Γρηγοριάδης Νικόλαος
28th October 2019
Γρηγοράκης Πιέρρος
31st October 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Αθανάσιου Γρηγοριάδη

Γρηγοριάδης Αθανάσιος

Γέννηση: Κυπαρισσία 1793Θάνατος: Αθήνα 1871
Ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης, πρόκριτος με καταγωγή από την Κυπαρισσία, γεννήθηκε το 1793. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1820 και είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της Επανάστασης στην περιοχή του. Ο Γρηγοριάδης έλαβε μέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και στις πολιτικές διεργασίες της εποχής. Τον Μάιο του 1821 συμμετείχε στη Συνέλευση των Καλτεζών και δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 1823, έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Κατόπιν, διετέλεσε παραστάτης Αρκαδιάς στο Β΄ Βουλευτικό (1823), έως και τις 24 Νοεμβρίου του 1823, οπότε και καθαιρέθηκε εξαιτίας της παραμονής του στο Ναύπλιο με την αντιτιθέμενη πολιτική μερίδα. Τον Δεκέμβριο του 1825 εξελέγη πληρεξούσιος Αρκαδιάς και συμμετείχε στις εργασίες της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, τόσο στην Επίδαυρο το 1826, όσο και στην Τροιζήνα το 1827. Επίσης, διετέλεσε βουλευτής στη Βουλή του 1827. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, διορίστηκε διοικητής Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου (20 Σεπτεμβρίου 1830) και αργότερα, εξελέγη πληρεξούσιος Αρκαδιάς στη Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση (1831). Στα χρόνια που ακολούθησαν, διορίστηκε διοικητής Πυλίας το 1836 και διοικητής Κορινθίας το 1842. Το 1843 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Αρκαδιάς στην Α΄ Εθνική Συνέλευση και το επόμενο έτος διορίσθηκε γερουσιαστής από τον Όθωνα, υπηρετώντας αρκετές φορές ως γραμματέας και αντιπρόεδρος του Σώματος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1850. Στη συνέχεια, έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνική Συνέλευση (1862) ως πληρεξούσιος Τριφυλίας και στα χρόνια που ακολούθησαν εξελέγη βουλευτής Τριφυλίας το 1865 και το 1869. Ο Γρηγοριάδης κατέλειπε απομνημόνευμα, το οποίο εκδόθηκε το 1934. Απεβίωσε στην Αθήνα την 1η Σεπτεμβρίου του 1871.

Ο δε περί ου πρόκειται Αθανάσιος Γρηγοριάδης ήτο ανήρ παιδείας μικράς, αλλ’ ουχ ήττον αγχίνους, ζωηρός, φιλόδοξος, φιλόπατρις, φιλελεύθερος, φιλάνθρωπος, μεγαλοπρεπής και μεγαλόδωρος, γλυκύς και περιποιητικός και αμνησίκακος και προς αυτούς ακόμη τους πολιτικούς και στρατιωτικούς του εχθρούς, ως παρά πάντων ομολογείται, δι’ ο και ετιμάτο και ηγαπάτο υπερμέτρως υφ’ απάντων εν γένει των πολιτικών και στρατιωτικών της Ελλάδος.

Απομνημόνευση Αθανάσιου Γρηγοριάδη

Γρηγοριάδης, 1934, 86

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 442, 446, 448
ΑΕΠ τ. 2, 43, 200, 204, 431, 532, 549, 555, 599, 649, 655-656
ΑΕΠ τ. 3, 68, 72, 74, 77, 99, 155, 179, 200, 218, 237, 448, 454, 611-612, 664
ΑΕΠ τ. 5, 316
ΑΕΠ τ. 9, 21, 162, 330
ΑΕΠ τ. 12, 86
ΑΕΠ τ. 20, 43, 45
Γρηγοριάδης, 1934, 86-87, 90-91, 96-100, 143-148, 260
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 42, φάκ. 8
Μάμουκας τ. 1, 4
ΠΕΣ, 3
ΠΣΓ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄, 3-5
ΠΣΓ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Β΄, 4-5
ΠΣΓ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄, 4
ΠΣΓ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Γ΄, 4
ΠΣΓ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄, 6
ΠΣΓ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Γ΄, 4
ΠΣΓ, Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄, 4
ΠΣΓ, Περίοδος ΣΤ΄-Σύνοδος Β΄, 3
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 391
Φωτάκος, 1888, 104
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Γρηγοριάδης, 1987, 4-16
Γριτσόπουλος, 1964, 220-221
Δημακόπουλος, 1966β, 123
ΙΕΕ τ. 13, 243, 289
Κιουσοπούλου, 2018, 81
ΛΕΕ τ. 1, 426
ΜΕΕ τ. 8, 718
Μητρώο, 1986, 36, 62, 67, 73, 100
ΠΒΛ τ. 3, 206-207
  • Κυπαρισσία 1793