Πορφύριος, μητροπολίτης Άρτης

Πρακτικίδης Ζαχαρίας
5th August 2018
Πονηρόπουλος Νικόλαος
9th August 2018
Απεικόνιση κληρικού

Πορφύριος, μητροπολίτης Άρτης

Γέννηση: ΜουδανιάΘάνατος: Μεσολόγγι 1838
Ο ιερωμένος Πορφύριος, γεννημένος στα Μουδανιά της Βιθυνίας, εξελέγη μητροπολίτης Ναυπάκτου, Άρτης και Πρεβέζης το 1806 και ανέπτυξε σχέσεις με τον Αλή πασά των Ιωαννίνων, ωστόσο το 1820 εξέπεσε από το μητροπολιτικό αξίωμα και εξορίστηκε στο Άγιο Όρος. Με την κήρυξη της Επανάστασης διέφυγε στην επαναστατημένη χώρα (καλοκαίρι 1821) και με απόφαση της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος ανέλαβε εκ νέου επισκοπικά καθήκοντα. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιος της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και αμέσως μετά εξελέγη παραστάτης της επαρχίας Βλοχού στο Β΄ Βουλευτικό. Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος της ίδιας επαρχίας στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή επί των Θρησκευτικών (8.4.1826) και λίγες ημέρες αργότερα (12.4.1826) εξελέγη μέλος της Επιτροπής της Συνελεύσεως. Κατά τους πρώτους μήνες του 1827 συμμετείχε στη Συνέλευση της Αίγινας χωρίς στη συνέχεια να μεταβεί στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Από τον Αύγουστο του 1827 διετέλεσε μέλος της Βουλής έως την αυτοδιάλυσή της τον Ιανουάριο του 1828. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους εξακολούθησε να ασκεί τα μητροπολιτικά του καθήκοντα στην Ακαρνανία έως τον θάνατό του στο Μεσολόγγι στις 18 Αυγούστου 1838.

Μέχρι του παγαιμού μου εις Όρος έγινεν η αποστασία μόλις είχον ημέρας τέσσαρας κοντά εις Λαύραν, δι’ αναφοράς επαρχιωτών μου προς την Ύδραν και με επίσημον ενσφράγιστον έγγραφον αυτής επροσκλήθην από Όρος. Ήλθον απεσταλμένος εις Μισολόγγιον, εκείθεν εις Βραχώρι, εις την γενικήν συνέλευσιν των επαρχιών και μετά την καθίδρυσιν της επιτοπίου γερουσίας εδιωρίσθην ομοφρόνω γνώμη να διέπω τα της Εκκλησίας [...]

Αναφορά του μητροπολίτη Πορφύριου, 2 Μαρτίου 1830

Περιεχόμενα ΓΑΚ, τ. 15β, 1190

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 43, 593
ΑΕΠ τ. 3, 101, 155, 161, 169, 176, 203, 208, 331, 395
ΑΕΠ τ. 4, 618
ΑΕΠ τ. 6, 32, 273
ΑΕΠ τ. 20, 37, 38
Αρχείο Αλή πασά, τ. 1, 780, 793
Αρχείο Αλή Πασά, τ. 2, 80
Αρχείο Αλή πασά, τ. 5, 143
Γαζής, 1971, 119
ΓΑΚ, Εθνικό Ταμείο, φάκ. 28, έγγρ. 16
Διαμάντης, 1976 τ. 5β, 1182-1190
Κουμαριανού, 1971 τ. 1, 19
Φωτάκος, 1888, 298
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 124
Χαραλαμπόπουλος, 2000, 82-83, 85-86
  • Μουδανιά