Κ

5th July 2019

Κανελλόπουλος Δήμος

Ο Δήμος Κανελλόπουλος, γόνος οικογένειας προκρίτων από την Ανδρίτσαινα, προεπαναστατικά είχε εγκατασταθεί στη Μάλτα, όπου ασκούσε εμπορική δραστηριότητα. Στην επαναστατημένη χώρα μετέβη το 1824, οπότε εξελέγη […]
1st July 2019

Καρακατσάνης Γκίκας

Ο Γκίκας Καρακατσάνης, πρόκριτος από τις Σπέτσες, ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης μακρά πολιτική δράση αντιπροσωπεύοντας την ιδιαίτερη πατρίδα του. Αρχικά, τον Φεβρουάριο του 1822, […]
29th June 2019

Καραμάνος Γιαννούλης

Ο Γιαννούλης Καραμάνος, προεστός της επαρχίας Πραστού, γεννήθηκε το 1781. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1819. Στις αρχές Μαρτίου του 1821, φυλακίστηκε στην Τρίπολη μαζί με […]
28th June 2019

Καραπάνος Φώτιος

Ο Φώτιος Καραπάνος, προεστός από την Ακαρνανία, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας τον Νοέμβριο του 1821 τη Συνέλευση του Μεσολογγίου. Έναν μήνα αργότερα, συμμετείχε ως πληρεξούσιος […]
26th June 2019

Καράπαυλος Ηλίας

Ο Ηλίας Καράπαυλος, πρόκριτος της Κορώνης, κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης συμμετείχε ενεργά στα πρώτα τοπικά διοικητικά όργανα της Μεσσηνίας. Τον Νοέμβριο του 1821 συμμετείχε […]
20th June 2019

Κατσαρός Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Κατσαρός, πρόκριτος της πόλης της Κυπαρισσίας, με την έναρξη της Επανάστασης ανέπτυξε στρατιωτική δράση, συμμετέχοντας στην πολιορκία του Νεοκάστρου. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε […]
18th June 2019

Καψάλης Χριστόδουλος

Ο Χριστόδουλος Καψάλης, έμπορος και κτηματίας από τη Σάμο με καλή μόρφωση, γεννήθηκε το 1780. Προεπαναστατικά είχε λάβει μέρος στο κίνημα των Καρμανιόλων στο νησί αναπτύσσοντας […]
7th June 2019

Κοκκοράκης Αναγνώστης

Ο Αναγνώστης Κοκκοράκης, πρόκριτος από την επαρχία Μυστρά, συμμετείχε στην Επανάσταση αναπτύσσοντας σημαντική στρατιωτική δράση. Με βάση μεταγενέστερο πιστοποιητικό που υπέγραφαν στρατιωτικοί και πρόκριτοι της Πελοποννήσου […]
6th June 2019

Κόκκος Νικόλαος

Ο Νικόλαος Κόκκος, πρόκριτος με καταγωγή από τη Νάξο, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες της εποχής. Τον Δεκέμβριο του 1822 εξελέγη παραστάτης Νάξου, […]