Χαλικιόπουλος Λογοθέτης Κωνσταντίνος

Χαραλάμπης Σωτήριος
17th April 2018
Φωτήλας Ασημάκης
23rd April 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Χαλικιόπουλος Λογοθέτης Κωνσταντίνος
(Λογοθέτης Κωνσταντής)

Γέννηση: ΒόνιτσαΘάνατος: Βόνιτσα
Ο Κωνσταντίνος Χαλικιόπουλος Λογοθέτης, πρόκριτος της Βόνιτσας, προερχόταν από επιφανή οικογένεια της πόλης. Συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας στρατιωτική και πολιτική δράση. Τον Νοέμβριο του 1821 εξελέγη μέλος της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδος στη Συνέλευση του Μεσολογγίου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1824, εξελέγη παραστάτης Βονίτσης στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), ενώ παρευρέθηκε και στο τέλος των εργασιών του Β΄ Βουλευτικού (1823). Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο. Το 1846, ο ίδιος απέστειλε από τη Βόνιτσα, όπου κατοικούσε, αίτηση στην Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, ζητώντας να αποζημιωθεί για τη συνεισφορά του στην Επανάσταση.

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού

Επειδή ο Κύριος Κωνσταντίνος Νικολάου Χ. Λογοθέτου, ανδρός ποτέ τα πρώτα φέροντος και του πλέον ευκαταστάτου εις Βόνιτσαν, έδειξε πατριωτισμόν και ζήλον αληθή εις τον παρόντα υπέρ της κοινής ελευθερίας αγώνα, αλλά διά την εναντίαν της τύχης ροπήν και μάλιστα διά τον εκ του πολέμου της πατρίδος του αφανισμόν περιέπεσεν εις δυστυχίαν, η Διοίκησις χρεωστεί αυτόν εν καιρώ να ανταμείψη και περιθάλψη. (...)

Κομπότι την 22 Ιουνίου 1822.

Α. Μαυροκορδάτος

Εις έλλειψιν γεν. Γραμματέως

Α. Πολυζωίδης

Πιστοποιητικό της προσφοράς του Κωνσταντίνου Χαλικιόπουλου Λογοθέτη στον Αγώνα από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 112, φάκ. 81

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 467
ΑΕΠ τ. 3, 180, 184, 200
ΑΕΠ τ. 7, 4, 58, 64, 71, 142, 172, 208, 246, 295
ΑΕΠ τ. 8, 65, 78
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 23
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 112, φάκ. 81
Μάμουκας τ. 1, 31
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 64-65