Τζαννέτου Πολυχρόνιος

Τζιμπουρόπουλος Αλέξιος
17th May 2018
Τζαννέτου Νικολής
22nd May 2018
Απεικόνιση πρόκριτου

Τζαννέτου Πολυχρόνιος
(Τζανέτου, Τσανέτου, Ζανέτου)

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: Τρίπολη 1823
Ο Πολυχρόνιος Τζαννέτου, πρόκριτος της επαρχίας Φαναρίου, συμμετείχε στην Επανάσταση ως πληρεξούσιος Πελοποννήσου στην Α΄ Εθνοσυνέλευση τον Δεκέμβριο του 1821. Στη συνέχεια, διετέλεσε παραστάτης Πελοποννήσου στο Α΄ Βουλευτικό (1822), από το οποίο διορίστηκε, μαζί με τον Γιαννούλη Καραμάνο, στην επιτροπή του Υπουργείου της Θρησκείας, καθώς και στην επιτροπή που ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις για την παράδοση του Ναυπλίου. Ο Πολυχρόνιος Τζαννέτου ασθένησε κατά την παραμονή του στο πολιορκούμενο Ναύπλιο και απεβίωσε το 1823 στην Τρίπολη.

[...] αναφέρομεν διά της παρούσης μας, ότι ο πάπος μας Πολυχρόνιος Τζανέτου, μέλους της Αης, Εθνικής συνελεύσεως, συγκροτηθείσης εν Επιδαύρω κατά το 1822: απεβίωσεν το έτος 1823 εις Τρείπολην, νοσήσας βαρέως ως εκ της εν Ναυπλίω πολυορκίας [...] του 1822, από τας εχθρηκάς δηνάμεις, διά την οποίαν είχε αποσταλεί εκ μέρους της Σ: τότε Προσωρινής Διοικήσεως υπηρεσίας. [...]

Απόσπασμα επιστολής του Σωτήριου Τζανέτου προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, 10 Ιουνίου 1865

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 206, φάκ. 76

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 12, 92, 202, 231
ΑΕΠ τ. 2, 41, 344
ΑΕΠ τ. 3, 19, 35, 39, 42, 46
ΑΕΠ τ. 7, 200
ΑΕΠ τ. 9, 157, 160, 193
ΑΕΠ τ. 14, 123
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 206, φάκ. 76
Μάμουκας τ. 1, 124
Σπηλιάδης, 1851 τ. 1, 66
Φωτάκος, 1888, 231
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 3, 531
Φωτόπουλος, 2005, 149, 259
  • [άγνωστο]