Δούρος Σωτήριος

Εγκολφόπουλος Αναγνώστης
15th September 2019
Δουκίδης Διονύσιος
19th September 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Δούρος Σωτήριος
(Ντούρος, Τούρος)

Γέννηση: ΘήβαΘάνατος: 1823
Ο Σωτήριος Δούρος έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας ως πληρεξούσιος Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821). Στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στο Α΄ Βουλευτικό (1822), το οποίο τον διόρισε, μαζί με τον Γιαννούτσο Κόντε, μέλος της επιτροπής του Υπουργείου του Δικαίου. Από την αλληλογραφία της Διοίκησης προκύπτει ότι ο Δούρος απουσίασε από τις εργασίες του Βουλευτικού για μεγάλο χρονικό διάστημα (Απρίλιος 1822-Ιανουάριος 1823). Απεβίωσε το 1823.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 67, 92, 181, 183, 186-187, 192-193, 195, 197, 202
ΑΕΠ τ. 2, 579, 594
ΑΕΠ τ. 3, 19, 42, 46
ΑΕΠ τ. 9, 21, 59, 278-279
ΑΕΠ τ. 14, 60-61
Βιβλιογραφία:
  • Θήβα