Δέδες Αναγνώστης

Δημάδης Μαργαρίτης
9th October 2019
Γρηγόριος, επίσκοπος Μεθώνης
27th October 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Δέδες Αναγνώστης

Γέννηση: ΚρανίδιΘάνατος: άγνωστο
Ο Αναγνώστης Δέδες, γεννημένος στο Κρανίδι, τον Δεκέμβριο του 1823 διορίστηκε από το Βουλευτικό αστυνόμος Κρανιδίου. Τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους εξελέγη παραστάτης Κάτω Ναχαγέ (Ερμιονίδας) στο Γ΄ Βουλευτικό. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ορίστηκε μέλος της επιτροπής που απεστάλη στη σπηλιά του Οδυσσέα Ανδρούτσου, για να παραλάβει τα πράγματα που βρέθηκαν εκεί μετά τον θάνατό του.

Η με βαθύτατον Σέβας υποφαινομένη χήρα του κατά το έτος 1824 παραστάτου Αναγνώστου Δέδε εκ Κρανιδίου, στερουμένη και αυτόν τον επιούσιον άρτον, παρακαλώ μετά θερμών Δακρύων την Σ[εβαστήν] ταύτην επιτροπήν ίνα λάβη σπλάγνα οικτιρμών και φιλανθρωπίας επ’ εμοί, και ευαρεστουμένη παραδεχθή την εξαργύρωσιν των εν αντιγράφω επισυναπτομένων υπ’ αριθ. 1515, 1913 ομολογιών του εθνικού ταμείου, όπως εξοικονομήσω μέρος των περιστοιχούντων μοι αναγκών, και δοξάσω τον Ύψιστον ότι η πατρίς απέδωσε μέρος των αναριθμήτων χρηματικών συνεισφορών του ποτέ ευκαταστάτου, και ελληνικού παραστάτου συζύγου μου.

Τη 28 Φεβρουαρίου 1846

Εν Κρανιδίω

Ευπειθεστάτη

Σύζυγος του ποτέ Αναγνώστου Δέδε

Κατ’ αίτησίν της υπογράφεται ως αγράμματος παρ’ εμού

Ιω. Αγαλλόπουλος

Αίτηση χήρας Αναγνώστη Δέδε, 28 Φεβρουαρίου 1846

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 44, φάκ. 46

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 209, 211, 219, 409, 674
ΑΕΠ τ. 6, 8, 171
ΑΕΠ τ. 7, 4, 58, 107, 191, 210, 301, 354
ΑΕΠ τ. 8, 243, 287
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 44, φάκ. 46
Βιβλιογραφία:
  • Κρανίδι