Συνέλευση Αρμένων

28th November 2019

Συνέλευση Αρμένων

Συνήλθον λοιπόν οι πληρεξούσιοι υπό την προεδρίαν του απεσταλμένου της Κεντρικής Διοικήσεως εις πολλάς συνεδριάσεις. Παρετήρησαν δε τότε τα ειρημένα έγγραφα, και ταυτοχρόνως εσκέφθησαν περί της […]