Νικολαΐδης Ποθητός

Νικολαΐδης Δημήτριος
10th December 2018
Νικόλαος, ιερεύς οικονόμος
8th December 2018