Λαζαρής Αναγνώστης

Κωστόπουλος Δημήτριος, ιερεύς
19th April 2019
Λαζαρής Ανδρέας
17th April 2019