Κωστόπουλος Δημήτριος, ιερεύς

Κώπας Γεράσιμος
20th April 2019
Λαζαρής Αναγνώστης
18th April 2019