Καμπάνης Λεόντιος, Αρχιμανδρίτης

Καμπάνης Δημήτριος
13th July 2019
Καμπάνης Νικόλαος
11th July 2019