Συνέλευση Βοστίτσας

26 Ιανουαρίου 1821 - 29 Ιανουαρίου 1821

Η Συνέλευση της Βοστίτσας πραγματοποιήθηκε μετά την άφιξη στην Πελοπόννησο του Γρηγόριου Δικαίου (Παπαφλέσσα) ως εκπροσώπου της Ανωτάτης Αρχής και διεξήχθη στο Αίγιο στις 26-29 Ιανουαρίου 1821. Στόχος της ήταν να διερευνηθούν

οι επαναστατικές ετοιμότητες της Πελοποννήσου και να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης της Επανάστασης. Στη συνέλευση συμμετείχαν Φιλικοί προεστοί και ιεράρχες της Πελοποννήσου, καθώς και τα μέλη της Εφορίας της Φιλικής Εταιρείας.

  • Συνελεύσεως δε γενομένης, ο Π. Πατρών επρότεινε να γίνη σκέψις ακριβής εις τα εξής ουσιώδη κεφάλαια. Αν ήναι σύμφωνον όλον το Έθνος εις τοιούτον επιχείρημα ή μόνη η Πελοπόννησος θέλει το επιχειρισθή. Αν ο καιρός ήναι αρμόδιος, εν ω η λοιπή Ευρώπη γαληνιά. Πώς άρα θέλει διατεθώσιν εις τούτο αι Ευρωπαϊκαί Δυνάμεις, και μάλιστα αι γειτονικαί; Αν τωόντι η Ρωσσία θέλει λάβει μέρος εις τας υποθέσεις του Έθνους των Ελλήνων, και θέλει το συνδράμει, και τίνι τρόπω, εν ω ειρηνεύει με την Οθωμανικήν Πόρταν. Αν ήναι προετοιμασία των αναγκαίων ενός πολέμου, και πόθεν, και πώς θέλει οικονομηθώσιν αι άφευκτοι μεγάλαι δαπάναι.

    Περιγραφή της συνέλευσης από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό

    Γερμανός, 1975, 10

 

Πηγές


Γερμανός, 1975, 10-11

Φιλήμων, 1834, 354-363

Φραντζής, 1839 τ. 1, 92-105

Βιβλιογραφία


Γριτσόπουλος, 1973

Τζάκης, 2018, 143-147