1823-03/1823-04 Β΄ Εθνοσυνέλευση

22nd March 2018

Χρυσοφός Γεώργιος

Ο Γεώργιος Χρυσοφός Κονίστριος ή Κονιστριώτης, γεννημένος στις Κονίστρες Εύβοιας το 1750, έλαβε τα πρώτα γράμματα στη σχολή της Χαλκίδας και στη συνέχεια ακολούθησε ιατρικές σπουδές […]
19th March 2018

Ψύλλας Γεώργιος

Ο Γεώργιος Ψύλλας γεννήθηκε το 1794 στην Αθήνα, όπου έμαθε τα πρώτα γράμματα και συνέχισε τις σπουδές του στο εξωτερικό (Πίζα, Ιένα, Γοτίγγη), με υποτροφία της […]